Емоционална интелигентност (1 част)

мар. 15, 2013   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Статии  //  No Comments

Приятели, по Пътя на личностното израстване и самопознанието, преминаваме през различни предизвикателства, едно от които е придобиването на „емоционална интелигентност“.

Какво е емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност е способността човек да разбира собствените си емоции и тези на другите, да управлява емоционалните процеси в себе си и да избира как да реагира. Това е необходимо, за да се редуцира стреса, да се намали напрежението в ежедневието и да можем да реагираме адекватно в кризисни ситуации.

Какво са емоциите?

Няма общоприета дефиниция за емоциите, въпреки това те се обозначават като двойка полярни чувства. Според науката невробиология, възникващите емоции са състояние, което се характеризира с възбуда, промени във физиологичните функции, мисли и поведение на човека. Емоциите отразяват субективното отношение на човек към събитията в живота му. Те възникват внезапно, затова трудно могат да бъдат контролирани. За целта е нужно самопознание, нужно е човек да изследва собствената си личност – поведение и реакции. Необходимо е да приеме емоциите си, такива каквито са, в рамките на безопасността и да се научи да създава пауза между стимула и реакцията си към него. В момента на тази пауза имаме възможност да изберем как да реагираме съзнателно, а не да бъдем водени от закостенели навици и модели на поведение от миналото.

Владеят ли емоциите нашия живот?

Емоциите са дуалистични дебели въжета, които са вплетени едно в друго. Изпиташ ли позитивната, съвсем скоро ще изпиташ негативната. Така се люшкаме между щастие и нещастие, между любов и омраза. Човек е принуден винаги да избира, докато не започнат видими физиологични промени, а това е по-добрия вариант. Понякога психиката, за да се самосъхрани, изтласква дълбоко в несъзнаваното неприятните емоции, които несъмнено повличат след себе си своя дуалистичен другар. Тогава изпраща сигнали за специфично състояние, за което медицинският термин е „алекситимия“- емоционална тъпота. Казано по друг начин: липса на емоции, липса на емоционален израз. Това вече е не само страшно, но и опасно за човек на всички нива. Никога няма да анализираме и да се опитваме да променяме позитивна емоция, но никой не иска съзнателно да изпитва негативна. Но трябва да знаем, че с каквато сила изпитваме емоция от единия полюс, със същата ще изпитаме и от противоположния.

Управляват ли емоциите действията ни? Контролират ли мислите ни?

Често казваме, че изпадаме в състояние на афект. Това е емоционално състояние, на силна възбуда или негативна емоция, най-често гняв, при което човек не може да контролира постъпките си. Това стимулира отделянето на множество химични вещества в мозъка, които са близки по състав до опиатите.

Стъпки за справяне с гнева:

1. Осъзнаване. Способност да разбереш ситуацията, да осъзнаеш,че си завладян от негативната емоция.

2. Да кажеш Стоп: да се опиташ да разбереш къде се намира емоцията – в гърдите, в гърлото, в главата?

3. Да се опиташ да ѝ дадеш цвят и форма, както и силата на възникване.

4. Да бъдеш тук и сега.

5. Да се обърнеш към себе си, да разбереш какво чувстваш и какви мисли минават през ума ти.

6. Ако не успеем на момента да направим този самоанализ, да определим време за това.

ТЕСТ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Предоставяме ви един любителски тест на д-р Кристов Андре, за приблизително определяне на нивото на емоционална интелигентност. А ако желаете да си направите всички професионални тестове, с интерпретация от психолог и да повишите нивото на своята емоционална интелигентност, заповядайте в нашия курс „ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ“, воден от психолога Виктория Богданова.

1. Често се чувствам тъжен/тъжна и ме налягат черни мисли, без да знам защо.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

2. Способен/способна съм да отпускам юздите и не се опитвам винаги да контролирам всичко в живота си.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

3.
Аз съм добър зрител в киното – лесно се смея или плача и това ми харесва.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

4. В ежедневието емоциите ми пречат.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

5. Когато съм бесен/бясна, мога да чупя предмети или дори да удрям хора.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

6. Схващам лесно, когато се опитват да ме излъжат.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

7. Внимателен/внимателна съм, когато трябва да опитвам и да се наслаждавам на малките щастия в ежедневието.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

8. Емоциите ми могат да ме разболеят физически.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

9. Симпатиите и антипатиите ми са непроменими и трудно сменям мнението си за хората.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

10. Когато нещо ме е изнервило, успявам бързо да се успокоя.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

11. Когато трябва да говоря пред публика, не усещам никакви физически признаци на страх.

– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

12. Страдам от следния синдром: ако нещо ме изнервя, не казвам нищо в продължение на дълго време, след което експлодирам силно.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

13. Често ми се случва да се сърдя, да се цупя.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

14. Ако имам проблем с някого, лесно мога да му заговоря за това.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

15. Като дете често съм проявявал/а капризи.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

16. Умея да се харесвам и да привличам вниманието.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

17. Имам добра интуиция в отношенията си с хората, усещам ги добре.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

18. Лесно се чувствам виновен/виновна.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

19. Хората лесно ми се доверяват.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

20.
Често ми се случва под влияние на някаква емоция да действам против интересите си.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

21.
В дни, когато съм в лошо настроение, пращам всички по дяволите.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

22.
Много ми е трудно да приемам критики, дори основателните и конструктивните.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

23. Имам добро чувство за дипломатичност.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

24. Имам нужда да се изразявам чрез езика на изкуството (рисуване, музика…), за да се чувствам добре в живота си.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

25. Когато съм превъзбуден/-а от хубава новина, губя съня си.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

26. Работя прекалено много за сметка на забавленията си.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

27.
Медитирам или се моля доста често.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

28.
Винаги ми е било трудно да казвам „обичам те“.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

29.
Имам нужда от чест контакт с природата.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

30.
През детството ми родителите ми не се съобразяваха с емоциите ми.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

31.
Мога да се сърдя много дълго на хора, които са ме наранили.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

32. Обръщам внимание на качеството на живота си.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

33.
Приемам, че не мога всичко да знам, разбера или обясня всичко за себе си, така и за другите.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

34. Когато съм тъжен/тъжна, се опитвам да си повдигна настроението си, вместо да се оставям да потъна още повече.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

35.
Когато предлагам нещо пред група или по време на събрание, често ме слушат.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

36. Чувствам се зле, когато наблюдавам неестествени, лъжовни емоции, каквито можем да видим от телевизионния екран например.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

37. Предпочитам да чета по-скоро романи, отколкото есета.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

38. Когато се връщам към най хубавите си спомени, изпитвам отново силна емоция.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

39.
Често се нуждая от много време, за да осъзная, че съм нервен/нервна.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

40. Способен/способна съм да слушам и да разбера гледната точка на моите събеседници, дори и да не съм съгласен/съгласна с тях.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

41.
Понякога трудно разбирам собствените си реакции.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.

42. Силно се доверявам на интуицията си при вземане на решения.
– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т.
– ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т.
– ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т.
– НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.

Резултатът ти ще се движи между 42 и 168 точки. Общият брой точки (EQ) показва как точно използваш емоциите си в ежедневието (отношение към себе си и собственото ти развитие; отношение към другите, способност за общуване; отношение към живота, търсене на хармонията).

EQ между 121 и 168 точки:
Емоционалната ти интелигентност е висока – подходящ коз за адаптиране към всяка ситуация. Интелигентността ти е чувствена и интуитивна, прехвърля границата на обикновеното себепознание, основаващо се на самонаблюдение и самоанализ. Твоето АЗ е партньор, не само инструмент. Имаш голямо самообладание и най-често настроението ти е стабилно и позитивно. Взаимоотношенията ти са себеразкриващи и пълноценни, основаващи се на смесица от ефикасност, хармония и удоволствие. Използваш емоциите и интуицията си, за да разбираш света, който те заобикаля. Дори когато преследваш значими цели, не „губиш поглед“ от себе си.

EQ между 81 и 120 точки:
Емоционалната ти интелигентност има средни стойности, както на повечето хора. Това никак не е лошо! Умението ти да се вслушваш в другите и да управляваш емоциите си е добро, но би могъл/могла и да го усъвършенстваш. Работи върху изразяването на емоции от момента на тяхното пораждане (малки физически признаци, настроения) и търси причините им. занимавай се със себе си (тялото е инструментът на емоционалната интелигентност). Развивай креативността и духовността си (емоциите се хранят с невербална храна). Слушай другите и се опитвай да ги разбираш (техните емоции също ти носят информация за теб самия/самата). На последно място бъди толерантен/толерантна към себе си (постоянната война със себе си поражда негативни емоции).

EQ между 42 и 80 точки:
Твоята емоционална интелигентност е по-скоро ниска. Това не означава, че ти липсват емоции, а че ограничено ги използваш. Оставяш „зад борда“ цяла част от себе си, непозната и понякога дори пречеща ти, зле разбрана и дразнеща. Това внася напрежение и недоразумения в отношението ти към самия/самата теб и впоследствие в общуването с другите. Тази твоя особеност е по-скоро плод на незнание, отколкото на неспособност. Емоциите ти съществуват, но някакви травматични преживявания или неправилен възпитателен модел са препречили пътя ти към тях. Остава ти да възстановиш контакта си с тях, да ги разбереш и използваш. Емоционалната интелигентност се научава. Потърси подходяща литература, поговори с близките си, с психотерапевт. Ще установиш колко по-сладко се живее със сърцето, а не само с главата.

Можеш да изчислиш и по-детайлизирани резултати от теста, показващи три отделни подтипа на коефициента на емоционална интелигентност: отношение към себе си(интимна емоционална интелигентност (IEQ), какво изпитваш към себе си или емоциите, чрез които по-добре разбираш себе си), отношение към другите (социална емоционална интелигентност (SEQ), какво изпитваш към другите или емоциите, чрез които по-добре да ги разбираш) и отношение към живота (екзистенциална емоционална интелигентност (EEQ) или как да направиш чрез емоциите живота си по-хармоничен).

Отношение към себе си:
(Сумирай точките от отговорите на въпроси № 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 25, 31, 34, 39, 41.)
Емоциите ни са израз на най-интимната част от нас. Ако ги пренебрегваме или потискаме, те все пак намират начин да се наложат, но по неадекватни пътища. Тогава, след като не сме ги използвали съзнателно, те ни принуждават несъзнателно да действаме под натиска на натрупалото се емоционално налягане. Затова е добре да ги идентифицираме бързо, да ги регулираме, за да предотвратим възможността да бъдем обсебени от негативни емоции.

IEQ между 36 и 56 точки

Рядко позволяваш на емоциите да се натрупват и да преливат. Те по-скоро са ти съюзник в ежедневието. Много добре познаваш себе си: способен/способна си да идентифицираш негативните емоции (гняв, тъга, безпокойство, завист…) още в зародиш, т.е. да разбираш причините им и да действаш съответно на това разбиране. Приемаш и позитивните емоции по начин, който ти позволява да изживяваш пълноценно всеки момент на удоволствие. Емоциите не те владеят, ти владееш тях. Това е по-удобният, ефикасен и здрав начин на себепреживяване.

IEQ между 14 и 35 точки

Емоциите ти причиняват дискомфорт повече от всичко друго. Често, съзнателно или не, ги потискаш, а след това ги оставяш да избухнат. Зле ги разбираш, не се вслушваш в тях или го правиш, когато е късно и са станали неконтролируеми. Вероятно се оставяш да те погълнат трайни негативни емоции, които те тласкат към поведение, което вреди на самия/самата теб (цупене, заяждане, самосъжаление…). Опитай се да обръщаш навреме внимание на емоциите си. Приеми ги като сигнални знаци. Те подсказват винаги някакво действие, което може би те плаши и затова си запушваш ушите за сигналите.

Отношение към другите:
(Сумирай точките от отговорите на въпроси №: 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 35, 40.)
Емоциите ни влияят силно върху взаимоотношенията ни с другите хора било по отношение на умението ни да ги разбираме (чуваемост и емпатия), било по отношение на умението ни да взаимодействаме с тях (комуникация). За повечето изследователи това е първичната и примитивна функция на емоциите: да представляват един канал за бърза и ефикасна предвербална комуникация. Освен това по-голямата част от емоциите ни произлизат от социалните ни контакти: помисли за миг какво предизвика у теб последната ти тъга, гняв, радост, срам…

SEQ между 36 и 56 точки

Ти си способен/способна да използваш ефикасно емоциите си във взаимоотношенията с другите. Преди всичко това се дължи на умението да слушаш интуитивно (да отидеш отвъд думите и намеренията), на умението ти да си емпатиен/емпатийна (да разбереш и съпреживееш емоционалното състояние на другия). Притежаваш добри умения за общуване, както и способност да изразиш това, което искаш, без да упражняваш натиск върху другите. Умееш да изпращаш персонализирани послания, това ги прави убедителни. Изразяваш позицията си и емоционално, независимо дали става дума за позитивен обмен (одобрение, комплименти…), или негативен (критика, несъгласие…). Умееш и да приемаш отхвърляне, без да се чувстваш емоционално дестабилизиран/а.

SEQ между 14 и 35 точки

Във взаимоотношенията ти с другите ти се лашкаш между ролите на „таралеж“ и „изтривалка“: или си прекалено агресивен/агресивна, или си прекалено подчинен/а. Често прибягваш до силов подход, зле възприеман от слушателите ти, както и до фрустриращи отхвърляния. Емоциите ти се отразяват зле на способността да слушаш и изразяваш. Не се чуди, че представата, която създаваш за себе си у другите, е доста объркана: непредвидим/а, докачлив/а, немотивиран/а, студен/а, дистантен/дистантна…
Вместо да потискаш другите, вложи позитивни емоции в контактите си, казвай по-често „това ми харесва, доволен/доволна съм…“ или, ако са негативни,просто кажи „това ми пречи, досажда ми…“. Дай предимство на обяснението и диалога, брой до десет, преди да реагираш. Не си казвай предварително: “ няма смисъл да обсъждаме“ или „нищо няма да излезе“! Първо опитай, пък после си прави изводите, а не обратното!

Отношение към живота:

(Сумирай точките от отговорите на въпроси №: 2, 3, 7, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 42.)
Мястото, което отреждаме на емоциите в ежедневието ни, се отразява на цялото ни битие: какви цели преследвате, какви приоритети си определяме, как се грижим за себе си, какво значение отдаваме на интуицията, на креативността, на отпускането. В този смисъл емоционалната интелигентност повлиява на всичките ни решения, на стила и качеството на живот.

EEQ между 36 и 56 точки
Наясно си с важността на благоденствието и личностното израстване като житейски приоритети. Знаеш докъде не бива да се стига (или да се остава прекалено дълго): преумора, свръхактивност, прекалена саможертвеност. Ти си креативен/креативна и отворен към живота човек. Но знаеш и да отпускаш захапката. В много висока степен успяваш чрез емоционалната си интелигентност да си осигуриш висок стандарт по отношение на благоденствие и щастие.

EEQ между 14 и 35 точки
Без да си го решавал/а съзнателно, ти имаш тенденцията да оставяш благоденствието си на последно място: семейство, работа, задължения…Май наистина си забравил/а себе си. Това вероятно се дължи на факта, че ти е трудно да „чуваш“ и са уважаваш собствените си потребности, особено тези, които не са материални или рационални. Уязвим/а си при стрес, животът ти е пълен с напразни действия, екзистенциални съмнения и преумора. Заеми се малко повече със себе си. Чуй емоциите си, преди да вземеш решение. Не се излагай на прекален стрес! Не се отдалечавай от собствените си копнежи! По-малко знание, повече съзнание! По-малко контрол, повече отпускане на захапката! По-малко планиране, повече импровизация! Така ще направиш безценна инвестиция в качеството на собственото си битие. Ще видиш с времето, че това не само че няма да намали постиженията ти, а напротив – ще ги увеличи!!!

Автор: Виктория Богданова

Напишете коментар