Емоционална терапия – пътят към живот в хармония!

сеп. 24, 2013   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Статии  //  No Comments

Кой съм аз? Въпрос, който малко хора си задават, а той е фундаментален за развитието ни като човешки същества. Без да опознаем себе си, не бихме разбрали кои са силните ни страни, какви реално са способностите ни и накъде сме тръгнали в този живот. Ще живеем в една илюзорна действителност, ще живеем живота на някой друг… Но ще бъдем ли тогава истински?

„Кой съм аз?“ е въпрос, на който би могло да отговори едно будно съзнание, надхвърлило страховете си. Съзнание, което е тръгнало по дългата пътека към себе си. Ум, който се идентифицира със собственото си познание и опитност. Душа, търсеща свободата и хармонията. Човешката същност е дар, който не бива да пропускаме, а пътят за опознаване на себе си минава през собствената ни емоционалност… Да, трънлив е, но това е единственият път, който има смисъл за настоящия живот. Нашите емоции носят информация за всичко ставащо вътре в нас. Осъзнаем ли това, означава, че сме открехнали вратичката към себепознанието. А тази вратичка може да се отвори чрез ключовете на емоционалната терапия.

Естественият следващ въпрос е:

„Какви са моите цели в живота?“ – Въпрос, чийто отговор е най-странната тайна на света. Въпрос, който изисква цялото ни внимание, защото с определянето на собствените ни цели даваме заявка за нашето осъзнато съществуване. А целите си определяме посредством методите на емоционалната терапия.

„А трябва ли да имаме цели?“ – Без цели, човек е хартиено корабче, сменящо посоката си в огромен безбрежен океан, люшкано насам-натам от причината и следствието на нашите ежедневни действия, които пораждат вълни от емоции.

„Как да постигнем целите си?“ – Когато оставим фалшивата самоличност, прилепнала към нас от амбициите на родители и общество. Когато бъдем това, на което в действителност сме способни, пред нас се разкрива възможността на цялото съществуване. Когато целите ни са оформени и ясни за нас самите, ще бъдат ясни и за цялата Вселена – тогава кой би могъл да ни спре по пътя към свободата?

„Какво искам да променя?“ – Мотивацията за личностно развитие е естествено следствие на принципите на живота. Целта ни е да променим обвивката, фалшивата ни самоличност, която чрез осъзнаване откриваме, че пречи на еволюцията на съзнанието. Емоционалната терапия предлага именно начина по който да постигнем това и да бъдем себе си. С натрупването на емоционална компетентност, обвивката сама пада. Целта на емоционалната терапия е всички потиснати емоции да се отработват и отстраняват в защитена среда. Придобиваме емоционална интелигентност, когато сме на пътя на себеразкритието, когато използваме емоциите си като енергия със съзидателна цел.

Почти всеки човек си е задавал въпросите: „Какво е призванието ми?“, „Какви са талантите ми?“  – Когато съзнателно правим изборите си, тогава преживяваме себе си. Когато съм АЗ!

Когато се чувстваме объркани, когато нещата не ни вървят, както ни се иска, когато чувстваме празнота, като че ли нещо не ни достига, когато сме под стрес или просто имаме обикновена житейска ситуация, на която нямаме отговор… Чрез консултациите с психолога Виктория Богданова и посредством методите на емоционалната терапия ще ви се разкрие една нова действителност. Тази действителност, която е вашата.

Консултациите и емоционалната терапия ще ви бъдат полезни с:

  • Откриване и балансиране на емоционалното състояние
  • Опознаване и коригиране на индивидуалните емоционални процеси
  • Себепознание и позитивна терапия
  • Работа с личността и личностно израстване
  • Разбиране на себе си и комуникация с другите
  • Психо-емоционален баланс
  • Емоционална интелигентност

На базата на получените резултати, човек ще живее живот в баланс и хармония. Ще бъде емоционално здрава личност, която следва собствените си съзнателни избори.

Емоционалната терапия е процес, в който човек се научава да разпознава, да контролира и балансира емоциите си по позитивен начин. В резултат, човек  се чувства щастлив със себе си, прогонил стреса и напрежението от ежедневието. Хората, които познават себе си и управляват вътрешните си психични процеси, са успешни както в личния, така и в  професионалния си живот, а комуникацията с другите им носи удовлетворяващи контакти. Емоционалното здраве в днешно време се оказва сред основните пропуски за човека, тъй като психо-емоционалният баланс стои в основата на успешната личност. Терапията за балансиране на емоциите включва, познание, самопознание и приложение в реалността.

Виктория Богданова, Психолог, Специалист по изследване и балансиране на емоциите, Социален консултант.

Напишете коментар