ОБИЧАЙ СЕБЕ СИ! Практически тренинг

юни 10, 2014   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  2 коментара

„В огледалото се погледни,
себе си отново обикни,
душата в тебе прегърни,
разпери криле и полети!“

~~~~~

В сърцето на всеки човек се крие искрица, която го води по неговия път. Тази искрица се казва Любов. Често очакваме да я получим от другите, но единственото, което трябва да направим е да я разкрием. За целта само можем да познаем по-добре себе си, да отворим пред сърцето си път, който е най-подходящия за нас и да го оставим то само да ни води.

Случвало ли ви се е много да искате нещо, но пред вас да се появяват само препятствия, които да ви спират? Можете ли винаги да изразите свободно дълбоките си чувства? А случвало ли ви се е да влезете в разговор и дълго след това да съжалявате, че нещо не сте успели да кажете или не сте се изразили така, че да ви разберат? Имали ли сте случаи, когато някой се е отнесъл грубо към вас, а вие не сте реагирали с нужната увереност, за да се защитите? А притеснявате ли се да говорите пред публика или по-голяма група от хора?

Предлагаме ви този практически тренинг за цялостно позитивиране на личността разгръщане на собствения потенциал. Използваният метод е специално разработен от психолога Антоанета Георгиева на базата на най-успешните и иновативни методи в психологията.

Във времената на трансформация на ценностите и насочване към финия свят се ориентираме към търсене на обяснение за събитията, които се случват в живота ни, за преоткриване на причинно-следствената връзка в събитията и изясняване на ролята на различните участници на сцената на живота. Често човек губи представа за собствената си личност или придобива погрешно мнение за себе си под въздействието на околните. Това  може да се случи още в най-ранна детска възраст.

Затова разработихме този практически тренинг, който трансформира оценката за себе си в изцяло положителна, в следствие на което се постига по-голяма сигурност и позитивна нагласа към собствената личност и към житейските събития. Дава се възможност за осъзнаване на уроците и за намиране на личния дълбок смисъл в живота. Изгражда се стратегия за преодоляване на трудностите и справяне с всички предизвикателства с лекота и разбиране.

„ОБИЧАЙ СЕБЕ СИ!“ е послание към осъзнатия човек, който е пробуден от илюзията на съдбата и има разбирането, че нищо не идва случайно. Обичайки себе си, ние имаме възможността да поемем руля на съдбата в свои ръце и сами да определяме как да реагираме на събитията и предизвикателствата, които се изправят срещу нас.

Основните похвати, които се използват са: методи от психодрамата, различни похвати от позитивната психотерапия, интерактивни игри, техника за повишаване на самооценката и други похвати, разработени лично от водещия психолог. Този уникален метод се използва за първи път в Холистичен център ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО и до момента никъде не е прилаган по този задълбочен и гъвкав начин, като целта е да се постигнат реални резултати още в предварително посочените срокове на курса.

НАЧАЛО: 03.07.2014г. от 18:00ч.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца /сесиите се провеждат веднъж седмично (всеки четвъртък) по два часа/
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Бургас, ул. Марагидик 14, ет. 2, Холистичен център ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0889 901 660; 0899 022 521

Програма на курса:

1 етап:

         Игрови метод за представяне на участниците;

         Разясняване какво представляват качествата на личността, чрез метод за осъзнаване и провокиране на мисълта.

2 етап:

          Работа върху положителните и отрицателните качества на всеки от участниците.

        Използване на практически похвати с цел дълбоко осъзнаване, самонаблюдение и наблюдение на ситуациите, пораждащи неувереност и несигурност. Изграждане на чувство за значимост.

 3 етап:

        Придобиване на умения и опитност за търсене и  откриване на положителните качества, както у себе си, така и у другите участници в групата. Създаване на цялостна позитивна нагласа;

        Психодрама. Чрез разиграване на различни ситуации и събития от живота на участниците, с помощта  на психодраматичния подход,  всеки ще има възможността да види и осъзнае, както своите реакции, емоции  и поведение, така и тези на другите участници в разиграваната ситуацията;

        Търсене и изграждане на техники  за коригиране на негативните мисловни модели и изграждане на позитивна нагласа, спрямо конкретната ситуация и участниците в нея.

Заключителен етап:

         Методи за самоосъзнаване, приемане и тестване на новите стратегии.

         Интерактивни игри за откриване и разгръщане на вътрешната сила  и увереност.

         Преоткриване на изначалната любов към себе си

НАЧАЛО: 03.07.2014г. от 18:00ч.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца /сесиите се провеждат веднъж седмично (всеки четвъртък) по два часа/
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Бургас, ул. Марагидик 14, ет. 2, Холистичен център ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0889 901 660; 0899 022 521

2 коментара