Ранна диагностика с био-скенер (квантово-магнитен резонансен анализатор)

сеп. 20, 2014   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Статии  //  No Comments

Човешкият организъм представлява съвкупност от клетки, в които непрекъснато протичат многобройни процеси – клетъчно деление, растеж, развитие, диференциация, регенерация, апоптоза и т.н. В организма на един възрастен човек всяка секунда се образуват чрез деление около 25 милиона клетки в секунда, а кръвните клетки се обновяват със скорост 100 милиона в минута. При тези процеси ядрата на атомите, от които се състоят клетките, както и обикалящите около тях електрони постоянно излъчват електромагнитни вълни. Електромагнитните излъчвания от човешкото тяло представляват специфично енергийно „огледало” на състоянието на организма, неговият здравен статус, неизявените още заболявания, както и вече изявените болести. Излъчваните електромагнитни вълни са различни и специфични при всяко заболяване, което позволява то да бъде диагностицирано чрез тях.

Принцип на квантово магнитния резонансен анализ
Разработени са много чувствителни уреди, които са в състояние да уловят минимални промени във фините енергийни полета, излъчвани от човешкото тяло. Квантово магнитният резонансен анализатор (био скенер) е точно такъв уред, който е в състояние да извършва този процес. Отчитането на свръхслабото магнитно поле при промените в човешкото тяло става, като специален електрод се държи в едната ръка и след мощно усилване на сигнала и неговата обработка през уреда с помоща на вграден микропроцесор, данните се сравняват с еталонни честоти на заболявания или специфични състояния, които са предварително зададени на уреда. Преценката за съответствие между еталонните зададени честоти и тези, които уредът снема реално от човека се прави, като се използва т.н. метод на Фурие.

Квантовата физика описва взаимодействията на енергийно ниво чрез т.н. кванти (миниатюрни порции енергия). Откритията в областта на квантовата физика на субатомно микро-ниво, ни помагат да разберем промените в окръжаващия ни свят на макро-ниво. Био скенерът е в състояние да измерва кванти (енергийно заредени частици), по-малки от молекулите. Според някои учени, съществува фундаментална вибрация, представляваща резонансна вълна, която те наричат “хадо” и която стои в основата на съществуването на материалния свят. Те определят хадо като специфична вибрационна вълна, излъчвана от електроните при въртенето им по техните орбити около атомното ядро. Навсякъде където тази вълна е налице, има и магнитно-резонансно излъчване. Това дава основание “хадо” да се разглежда като магнитно поле, което се явява разновидност на електромагнитното лъчение.

Именно промените в това магнитно поле, предизвикани чрез квантово магнитен резонанс, се регистрират от уреда, извършващ квантово-магнитно резонансния анализ.

Всъщност принципът на действие на био скенера е много близък до уредите, изследващи организма чрез т.н. био-резонанс, при който през организма се пропускат вълни с различна честота, с цел да се предизвика „резонанс” от страна на различни органи, тъкани, клетки, микро-организми и т. н. с цел да се сравни тяхното състояние със заложените еталонни честоти на съответните здрави органи и по този начин да се добие представа за състоянието им. Само че, честотните диапазони и характеристиките на вълните при двата уреда са различни.

Големите предимства на квантово магнитно резонансния анализатор (био скенера) в сравнение със стандартните лабораторни методи за анализ са няколко:
1. Той извършва анализа, без да се налага нарушаване целостта на тялото (вземане на кръв или други телесни течности) – неинвазивен метод;
2. Анализът се извършва бързо – в рамките на 2-3 минути могат да се снемат повече от 100 параметъра на човешкото тяло – биохимични и функционални;
3. Не са необходими скъпи консумативи или сложна техника за анализ на резултатите, те са придружени с подробни обяснения;
4. Изследването е напълно безопасно, без рискове за здравето на изследвания човек;
5. Уредът е малък, удобен и леснопреносим;
6. Цената на изследването е много достъпна в сравнение с конвенционалните лабораторни методи.

Въпреки, че все още официалната медицина не е въвела квантово-магнитния резонансен анализатор в масовата практика, неговите безспорни преимущества, както и сериозната научна обосновка, която е залегнала в принципа на работа на самият уред, рано или късно ще надвие рутината, инерцията и консерватизма на научната и медицинска общност и все повече трезвомислещи хора ще пожелаят да се възползват от удобствата, бързите и добри резултати, които био скенерът позволява да се постигнат, стъпвайки на последните открития и новости в областта на квантовата физика.

Един от най-големите плюсове на био скенера е уникалната възможност да „хваща” патологичните промени още в зародиш, преди да са се изявили на макро-ниво вече като истински заболявания и по-този начин дава възможност за истинска превенция и свръх-ранна диагностика на редица високорискови заболявания. Уредът е в състояние да регистрира болестни промени при наличие само на около 10 патологично променени клетки в организма.

Или както твърди още древната китайска медицина „Най-добре и най-лесно се лекуват скритите болести”.

Вие също можете да се възползвате от възможността за изследване с този уникален уред, при това изследването ще бъде придружено с професионална медицинска консултация от страна на д-р Владимир Шишков, в Холистичен Център ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО, който разполага с последен модел био скенер.
Изследването става с предварително записан час на телефон: 0889 901 660 или по e-mail.

Автор: Д-р Владимир Шишков

Източник: zdravosloven.com

~~~~~

Д-р Владимир Шишков е със специалност: диетология, хомеопатия, интегративна медицина, анти-ейджинг медицина
Завършил е медицина във ВМИ – Пловдив през 1990 година. От самото си завършване работи активно в областта на фармацията, храненето, лечението и превантивната медицина, както с природни, така и с фармацевтични продукти, храни и хранителни добавки. Член е на Българското Научно Дружество по Хранене и Диететика.

Области на специализация:
Д-р Шишков е профилиран в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната медицина. Автор е на редица публикации в популярни издания, посветени на рационалното хранене и модерните хранителни добавки с доказан клиничен ефект и безопасното им приложение.

Научна дейност:
Eдин от малкото медицински специалисти в областта на храненето и диететиката, които се ръководят от принципите на орто-молекулярната медицина в диагностиката, профилактиката, лечението и рехабилитацията на всички медицински заболявания. Орто-молекулярната медицина е сериозната научна основа на модерно направление, известно още като нутритерапия или диетотерапия, включващо както прилагането на конвенционални диети и хранителни режими, така и клинично обоснованата употреба на биологично активни вещества и есенциални нутриенти като допълнение към индивидуалното хранене, с цел достигане и задържане в състояние на оптимално здраве за максимално продължително време.
Д-р Шишков е бил лектор в уникалната програма „Natura Sanat“ за обучение на магистър-фармацевти и придобиването им на допълнителна квалификация и консултантски умения в областта на хранителните добавки.

Опит в областта:
Д-р Шишков е бил свободен докторант към катедрата по „Хигиена, медицинска екология и хранене“, медицински консултант на Представителството на „Фарма Норд“ за България. Работил е и за едни от най-големите фармацевтични фирми в света, както и за българския клон на компанията “Nestle”, известна като най-мощната компания, занимаваща се с храни и хранене в световен мащаб. В тези компании той добива поглед отвътре в работата на хранителните и фармацевтични компании, което го кара да се насочи към алтернативната медицина и природосъобразен начин на живот. Работил е и като консултант към оздравителния хомеопатичен център “Фитолек” , центъра за цялостно здравно възстановяване “Холиста”, Медицински Център „ДеТокс“ и др. в гр. София. Понастоящем приема и консултира в Медицински Център „Здравословен живот“, в личния си кабинет в гр. София, а вече и в Холистичен Център ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО, гр. Бургас.

Напишете коментар