Последни публикации в "Скрити публикации"

ОБИЧАЙ СЕБЕ СИ! Практически тренинг

юни 10, 2014   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  2 коментара

„В огледалото се погледни,
себе си отново обикни,
душата в тебе прегърни,
разпери криле и полети!“

~~~~~

В сърцето на всеки човек се крие искрица, която го води по неговия път. Тази искрица се казва Любов. Често очакваме да я получим от другите, но единственото, което трябва да направим е да я разкрием. За целта само можем да познаем по-добре себе си, да отворим пред сърцето си път, който е най-подходящия за нас и да го оставим то само да ни води.

Случвало ли ви се е много да искате нещо, но пред вас да се появяват само препятствия, които да ви спират? Можете ли винаги да изразите свободно дълбоките си чувства? А случвало ли ви се е да влезете в разговор и дълго след това да съжалявате, че нещо не сте успели да кажете или не сте се изразили така, че да ви разберат? Имали ли сте случаи, когато някой се е отнесъл грубо към вас, а вие не сте реагирали с нужната увереност, за да се защитите? А притеснявате ли се да говорите пред публика или по-голяма група от хора?

Предлагаме ви този практически тренинг за цялостно позитивиране на личността разгръщане на собствения потенциал. Използваният метод е специално разработен от психолога Антоанета Георгиева на базата на най-успешните и иновативни методи в психологията.

Във времената на трансформация на ценностите и насочване към финия свят се ориентираме към търсене на обяснение за събитията Прочети повече >>

Емоциите – врата към духовния свят вътре в нас

юни 5, 2014   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  0 коментара

Опознаването на емоциите и разбирането на системата ЧОВЕК, може да разкрие необятните възможности на индивида. Интервю с психолога Виктория Богданова.

Виктория Богданова е психолог, социален консултант, когнитивен психотерапевт  и създател на метода „емоционална терапия“. Дълги години се занимава с търсене на най-дълбоките и ефективни методи за себепознание, изучавайки различни школи в психологията, както и някои алтернативни и духовни учения. От многогодишния си опит, извлича най-ползотворните методи, като ги съчетава в една лесна за приложение система, водеща до траен резултат.

От скоро хората започнаха да се обръщат към себе си с цел личностно развитие, а още по-отскоро в психологията се заговори за Емоционална интелигентност (EQ). Защо психолозите се обърнаха в последно време към разгадаване на емоциите и работа с тях?

– Ще започна с отговор на въпроса. Според мен, в последно време психолозите осъзнаха, че доста от психотерапевтичните методи или не работят, или не са дълготрайно ефективни. Ами, просто е: Прочети повече >>

Опознай себе си! Курс по емоционална интелигентност

май 19, 2014   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  4 коментара

“Опознай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете!” Орфей

Приятели, стартира следващата група на курса ни по себепознание, разработен изцяло психологически по интерактивен начин. Тренингът е пътуване към себе си и дава цялостна представа за съзнателния и подсъзнателния свят на личността. Помага на отделния човек да открие и опознае вътрешния си потенциал и скритите, несъзнателни дразнители, които привличат неприятните събития в живота му. Освен, че ще открие Прочети повече >>

Опознай себе си! Курс по емоционална интелигентност

февр. 5, 2014   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  1 коментар

“Опознай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете!” Орфей

NB! Приятели, поради големия интерес, формираме и втора група, която ще стартира от 18:00ч. на 27.02 и ще се провежда всеки четвъртък. А и все още имате възможност да се включите в групата, която ще се провежда всеки вторник, като започенете от 14:00ч. на 25.02.

Приятели, стартира следващата група на курса ни по себепознание, разработен изцяло психологически по интерактивен начин. Тренингът е пътуване към себе си и дава цялостна представа за съзнателния и подсъзнателния свят на личността. Помага на отделния човек да открие и опознае вътрешния си потенциал и скритите, несъзнателни дразнители, които привличат неприятните събития в живота му. Освен, че ще открие собствената си индивидуалност, човек има възможност да преодолее трудности чрез личен опит, трениран в защитена среда, а с помощта на другите, ще види себе си по различен, нов начин. Прочети повече >>

Oпознай себе си! Курс по емоционална интелигентност

окт. 8, 2013   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  0 коментара

„Опознай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете!“ Орфей

Приятели, този курс представлява едно изследване на личността и самопознание чрез личен опит.

Това е група, в която отделният човек ще опознае себе си, характерните особености на своята личност, собствените си емоции (емоционална интелигентност), реакции, стратегии за справяне с трудностите в живота. Прочети повече >>

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ! Курс за емоционална интелигентност

сеп. 16, 2013   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  3 коментара

Този курс представлява едно изследване на личността и самопознание чрез личен опит.

Това е група, в която отделният човек ще опознае себе си, характерните особености на своята личност, собствените си емоции (емоционална интелигентност), реакции, стратегии за справяне с трудностите в живота.

Тренингът дава цялостна представа за съзнателния и подсъзнателния свят на личността. Прочети повече >>

Екхарт Толе: Най-дълбоката истина за човешката същност

ян. 27, 2013   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  0 коментара

Снимка:

Клинично проучване на Коензим Q10

ян. 3, 2013   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  1 коментар


 П Р О У Ч В А Н Е 


ПОВЛИЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА НЕЕНЗИМНО ГЛИКИРАНЕ НА БЕЛТЪЦИТЕ 
при пациенти с диабет тип 2 чрез
Ko Q10 – Chromium Polynicotinate – Klamath Lake Algae
Съвременната профилактика на късните усложнения на захарния диабет включва възможността за повлияване на процеса на неензимно гликиране на белтъците (НЕГ), като един от основните патогенетични механизми за развитие на диабетната микро- и макроангиопатия. Дълготрайната високостепенна хипергликемия е главният фактор, определящ степента на гликиране на белтъците. В зависимост от структурните особености на засегнатите протеини, както и от наличието на свободни радикали, се развиват следните патобиохимични процеси: 
• образуване на необратими късни продукти на НЕГ (AGEs) 
• свободно радикалово окисление на фруктозамините
• цитохимичен клетъчен отговор.
Познанията за етиологията на съдово-дегенеративния процес при захарния диабет дават възможност за търсене на нови пътища за профилактика на диабетната микро- и макроангиопатия. Изследванията са насочени към лекарствени средства, инхибиращи НЕГ или към фармацевтични препарати, повлияващи степента на хипергликемия, с цел предотвратяване образуването на НЕГ. Определен интерес във второто направление представлява препаратът Ko Q10 – Chromium Polynicotinate – Klamath Lake Algae. 
Ефектът на хрома като сенсибилизатор на инсулиновите рецептори бе доказан безспорно през последните години, което го прави важен микроелемент при пациенти със захарен диабет тип 2, в контекста за намаляване на инсулиновата резистентност. Публикуваните от Davis-CM и Vincent-JB резултати (1) доказват, че приемането на хром-съдържащи олигопептиди повишава осемкратно тирозинкиназната активност на инсулиновите рецептори. Andersonn-RA и Cheng-N (2) съобщават, че приемането на 300 mg Cr за 2 месеца, подобрява глюкозния толеранс и понижава HbA1c при пациенти със захарен диабет.
Ролята на Coenzyme Q10 (ubiquinone) в профилактиката и терапията на късните усложнения на захарния диабет предстои тепърва да бъде изследвана – научната литература предлага ограничен брой съобщения за прилагането на коензим Q10 при пациенти с диабет (3,4). Липсват публикации за участието на KoQ10 в процеса на неензимно гликиране, стоящ в основата на диабетната ангиопатия, както и за комбинираното приложение на KoQ10 и хром.
Цел на изследванетоНастоящото изследване съдържа презумпцията, че чрез подобряване на гликемичния статус ще се намали степента на гликиране на белтъците с цел профилактика на съдово-дегенеративния синдром.

Идеята ни за приложението на KoQ10 при пациенти със захарен диабет се основава на основните му биохимични функции, а именно:
• да подпомага, като компонент на дихателната верига, аеробното енергийно-печелившо разграждане на утилизираната от клетките глюкоза, като възпрепятства свързването й с протеините (с особено голямо значение при инсулинонезависимите органи)
• да играе, като донатор на водородни еквиваленти, вероятна превантивна роля по отношение супероксидното разграждане на фруктозамините.
В използвания препарат – хромът е комбиниран с никотинова киселина, чийто вазодилатативен ефект я определя като показана при пациенти със захарен диабет.
Методика

За да изследваме влиянието на KoQ10 – Chromium Polynicotinate – Klamath Lake Algae върху процеса на неензимно гликиране на белтъците,  проведохме открито пилотно клинично проучване при пациенти със захарен диабет тип 2 на възраст от 45 до 70 години. 
В проучването бяха включени 5 души, приемащи всеки ден в продължение на 1 месец по една капсула от препарата, съдържащ 30 mg KoQ10 и 200mg Chromium Polynicotinate. Контролната група включваше трима пациенти със захарен диабет тип 2, неприемащи препарата. 
Метаболитният контрол бе осъществен чрез изследване на гликирания албумин (фруктозамин – ФА), гликирания хемоглобин (HbA1c) и кръвната глюкоза на първия и 26-ия ден. Анализът е проведен както при интраиндивидуално сравнение на изследваните показатели на първия и 26-ия ден от проучването, така и при съпоставяне на средните стойности между групата пациенти, приемали препарата и контролната група.
Резултати

Получените резултати са представени на табл.1 и графично (фиг.1-4). На фиг.1 се вижда, че при съпоставяне на изходните и финалните нива на ФА и при петимата пациенти, приемали препарата, се наблюдава понижаване нивото на гликирания албумин средно с 33.4%. Тази тенденция се запазва и при гликирания хемоглобин (фиг.2), където средното намаляване на HbA1c е с 31%. При същата група пациенти, гликемичният статус е подобрен при всеки един пациент средно с 28%. 
Данните от контролната група показват, че въпреки сравнително понижените кръвноглюкозни нива, стойностите на гликирания албумин и гликирания хемоглобин са или непроменени или повишени при контролното проследяване, което е индекс за това, че гликемичният статус е бил нестабилен през изтеклия период.

ИзводПолучените резултати ни дават основание за предварителния извод, че KoQ10 – Chromium Polynicotinate – Klamath Lake Algae оказва съществено влияние върху подобряването на гликемичния статус и степента на гликиране на белтъците с цел профилактика на късните усложнения на захарния диабет. Проучването предстои да бъде продължено в широка клинична студия.

Милка МИХАЙЛОВА, 
Иван ЦИНЛИКОВ, Стилян ЧОЛАКОВ, Чавдар ГЕНОВ, Василий МИХАЙЛОВ 
и Александър АЛЕКСИЕВ
Катедра „Химия и биохимия“ и Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, ВМИ – Плевен


Патент за стволови клетки и АФА

дек. 29, 2012   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  0 коментара

Патент за стволови клетки и АФА


Патент, издаден на Г. Йенсен и К. Драпо

Относно: Подобряване на мобилизацията, циркулацията в кръвообращението,
диференциацията и насочването към тъканите на стволови клетки чрез
прилагане на терапевтично ефективни дози синьо-зелените водорасли или
извлеци от тях.

Резюме:
Стволовите клетки са плурипотентни клетки, получени от телесни тъкани, които могат
да се диференцират в по-специализирани клетки. Например, хемопоетични стволови
клетки играят роля в непрекъснатото физиологично попълване на кръвните клетки. Te
могат да се диференцират в различни видове кръвни клетки, включително
еритроцити, тромбоцити и левкоцити.

Стволовите клетки могат да се превръщат в клетки от различни тъкани, като миоцити,
хепатоцити, остеоцити, глиални клетки и др. Установено е, че стволовите клетки могат
да пресичат кръвно-ликворната бариера и да се диференцират в неврони. Така че е
възможно стволовите клетки да се използват за лечение на болестта на Паркинсон,
болестта на Алцхаймер и травматични мозъчни увреждания. Доказано е също, че
стволовите клетки могат да се превръщат във фибробласти или подобни на
фибробласти клетки, както и да изработват колаген. Така че е възможно стволовите
клетки да се използват за лечение на остеогенезис имперфекта и фрактури на
костите.

Питърсън и др. също така установяват, че чернодробните клетки могат да възникнат
от стволови клетки. По този начин, стволовите клетки могат да бъдат от полза при
лечението на редица заболявания на черния дроб, включително (но не само) цироза.
Също е доказано, че получени от костен мозък стволови клетки могат да мигрират към
зоната на инфаркт в сърцето и да се превръщат в миокардни клетки. Следователно,
стволовите клетки могат да се използват при лечението на инфаркт на миокарда.
Тъй като стволовите клетки се диференцират в широк спектър от клетъчни типове, те
играят важна роля в лечебните и регенеративни процеси в различни тъкани и органи.
Костно-мозъчни стволови клетки, включително стромални клетки, инжектирани в
кръвта на получателя, могат да се интегрират в различни органи и тъкани, и да станат
зрели, окончателно диференцирани тъканни клетки. Ето защо активирането и
увеличаването на циркулацията на стволовите клетки може да подобри регенерацията
на тъканите и да осигури възможност за терапия на различни заболявания.

Увеличаване на трафика на стволови клетки (например CD34+) може да се постигне
чрез приемането на терапевтично ефективни дози синьо-зелени водорасли или
екстракти от тях. Водорасловите клетки могат да бъдат пресни, сушени или
консервирани. Увеличението на броя циркулиращи стволови клетки след прилагане на
синьо-зелени водорасли, в сравнение с контрола, е значително и в някои случаи може
да е повече от 500%.

Приемането на определени фракции от водорасли АФА може да увеличи насочването
на стволови клетки към различни тъкани на тялото, както е видно от намалението в
броя на циркулиращите стволови клетки. Например, прилагането на екстракт от АФА,
богат на полизахарид, увеличава насочването на CD34+ от кръвообращението към
различни части на тялото.
Субектите, приемащи синьо-зелени водорасли, може да са здрави или да страдат от
заболяване или физиологични увреждания.

Използвани термини:

Синьо-зелени водорасли са грам-отрицателни фотосинтезиращи микроорганизми,
принадлежащи към раздел Cyanophyta, които съществуват в едноклетъчни,
колониални или влакнести формации. Представители на синьо-зелените водорасли
включват видовете Spirulina, Aphanizomenon и др. „Алги” (водорасли) е множествено
число на „алга” (отделна микроводораслова клетка). „Синьо-зелени водорасли“ се
отнася за множество клетки от един вид Aphanizomenon, множество клетки от един
вид Spirulina, или множество клетки смес от видовете Aphanizomenon, Spirulina и др.

Диференциация е процесът, чрез който клетките стават по-специализирани за
извършване на определени биологични функции. Диференциацията е свойство, което
е напълно или частично загубено от раковите клетки.

Ефективна доза е количеството синьо-зелени водорасли или извлеци от тях, които
могат да задействат или повишат трафика, мобилизацията и насочването на стволови
клетки. Терапевтично ефективната доза е достатъчна за лечение на определено
заболяване или за облекчаване на симптомите, свързани с нарушения на нервната
система (например Алцхаймер, Паркинсон, множествена склероза, дефицит на
внимание), травматични мозъчни или гръбначно-мозъчни увреждания, хипертония,
заболявания на черния дроб, синдром на хронична умора, синдром на раздразнено
черво, бактериални или вирусни инфекции, нарушения в настроението (например
депресия) или заболявания на костите или хрущялите.
Ефективните дози синьо-зелени водорасли са от 0,01 до 1,0 грама на килограм
телесно тегло. Средната ефективна доза за хора е от 0,5 грама до 15 грама на
ден, или средно 5-10 грама.
Ефективната еднократна доза синьо-зелените
водорасли може да е около 5 грама. За да бъде ефективна, тя трябва да се прилага с
определена честота – от един до три пъти на ден или на седмица, или повече.
Ефективната доза синьозелени водорасли и честотата на приложение може да
зависят от редица фактори, например вид използвани водорасли, дали се прилагат
цели клетки или извлеци, общото здравословно състояние на субекта и неговите
физиологични особености – височина, тегло, телесни мазнини, метаболизъм и т.н.

Насочване: миграцията на стволовите клетки от кръвообращението в тъканите или
органите. В някои случаи насочването се осъществява чрез тъканно специфични
адхезионни молекули и други процеси, водещи до привличане на стволови клетки.
Привличането може да се улесни от клетъчен рецептор или привличащ сигнал,
например вещества, отделяни в кръвта.
Стволова клетка: плурипотентна клетка, която дава в потомство много видове тъкани,
включително (но не само) стромата на костния мозък и всички хемопоетични линии
клетки. Типичната стволова клетка пребивава в костния мозък като стромална или по-
диференцирана клетка. Ако е диференцирана, стволовата клетка отделя CD34 по
повърхността си или не реагира на CD34 по повърхността на други клетки.

Трафик: излизането на дадена клетка от тъканта на произход и пътуването й през
кръвообращението. Трафикът включва движение на клетки от тъканта на произход,
насочване чрез адхезия към ендотела, преминаване през него и окончателна
миграция в определен орган. Специфичен, но не единствен пример за трафик е
движението на стволови клетки към определени органи. Друг пример е движението на
В-клетки или пре-В-клетки от костния мозък към определен орган.

Подробно описание

Употребата на синьо-зелени водорасли, например (но не само) АФА (Aphanizomenon
Flos Aquae) увеличава ендогенните стволови клетки в кръвта, откъдето те могат да
влязат в контакт с множество органи и тъкани. Тъй като стволовите клетки са способни
да мигрират в различните тъкани и органи и да се диференцират във функциониращи
клетки, употребата на синьо-зелени водорасли подпомага тъканната регенерация и
анти-ейджинг (анти-стареене) терапиите.

Синьо-зелени водорасли АФА се прилагат за целта, макар че може да се прилага смес
на няколко вида синьо-зелени водорасли. Като казваме синьо-зелени водорасли,
имаме предвид както цели водораслови клетки (пресни, замразени, лиофилизирани,
обезводнени или консервирани по друг начин), така и извлеци от тях, например
полизахаридна фракция.

Независимо от начина на приемане, синьо-зелените водорасли причиняват преходно
нарастване на количеството циркулиращи стволови клетки, например CD34+.
Подобряванвто на трафика на стволови клетки може да се измерва като се анализира
реакцията на стволовите клетки към определена доза синьо-зелени водорасли.
Мобилизирането на стволови клетки може да се засили в рамките на 1 до 5 часа след
прилагането на синьо-зелени водорасли. Мобилизираните стволови клетки навлизат в
кръвообращението и увеличават броя на циркулиращите стволови клетки в кръвта.
Процентното увеличение в сравнение с нормалните изходни количества може да е от
25% до 100% или по-голямо. За контрол служи измереното количество в кръвта на
същия субект без стимулация или броят на циркулиращите стволови клетки в
нелекувани или третирани с плацебо субекти.
В някои случаи прилагането на извлек от синьо-зелени водорасли увеличава
скоростта на насочване на стволови клетки към тъканите, проявяващо се чрез
преходно намаление на броя циркулиращи стволови клетки в кръвта на субекта.
Процентното намаление на циркулиращите стволови клетки в сравнение с
нормалните изходни стойности може да е от 25% до 100% в сравнение с контрола.
Това е така както при здрави изпитатели, така и при болни с имуносупресия,
травматични увреди, дегенеративни заболявания, инфекции или хронични
заболявания, например на кожата, храносмилателната, нервната, лимфната,
сърдечно-съдовата или ендокринната система. Някои от изследваните страдат от
остеопороза, сърдечен инфаркт, Паркинсон, Алцхаймер травматични мозъчни
наранявания, множествена склероза, цироза на черния дроб и други болести.

Мобилизация на стволовите клетки след употреба на АФА

Здрави доброволци са били изследвани за клетки CD34+ в периферната кръв преди и
от 1 до 4 часа след консумация на 5 грама сушени водорасли АФА. Доброволците са
били инструктирани да ограничават физическата и умствена дейност за известно
време преди и след консумацията на АФА. Установено е било, че консумацията на

АФА предизвиква силно преходно увеличение на циркулиращите в кръвта стволови
клетки, което е най-голямо след 2-3 часа (увеличение над 400%) и трае до 4 часа.
Следователно консумацията на АФА може да увеличи освобождаването на стволови
клетки в кръвообращението от костния мозък и други техни депа.
Мобилизирани стволови клетки запазват фенотипа си по отношение на адхезия
и насочване

Повърхността на CD34+ стволови клетки, мобилизирани в кръвообращението след
употреба на синьо-зелени водорасли, е изследвана за молекули за адхезия и
насочване. Резултатите показват, че мобилизираните клетки запазват фенотипа си по
отношение на тези маркери.

Стволови клетки от костен мозък населват отдалечени тъкани
Мъжки мишки са подбрани за донори на костен мозък. На две групи женски мишки,
предварително облъчени с доза малко под смъртоносната, се инжектират мъжки
клетки от костен мозък в опашните вени. Първата група от 20 животни са хранени с
обикновена храна. Втората група от 20 животни са хранени с обикновена храна плюс
15% синьо-зелени водорасли.
Мишките от всяка група се убиват в следните моменти във времето: 0, 1 седмица, 2
седмици, 3 седмици, 4 седмици, и 8 седмици. На 2 и 8 седмици, 6 мишки се убиват от
всяка група. Във всички други моменти, 2 мишки се убиват от всяка група.
През първите две седмици след инжектирането, се взема кръв от ушите, опашката,
или лапата, и се изследва популацията на тромбоцитите, еритроцитите и левкоцитите.
След умъртвяването на женските мишки различни видове тъкани се изследват за
клетки от мъжки мишки. Целият мозък се разглежда, включително и обонятелните
луковици, хипокампусът, кортикалната област и малкия мозък. Костен мозък, сърдечен
мускул, мускули от задния крак, черен дроб, панкреас, части от тънкото черво и
белите дробове също се изследват за наличие на мъжки клетки. Установява се, че
мъжките стволови клетки от костен мозък населяват няколко далечни тъкани.
Подобно проучване се осъществява чрез използване на трансгенни донори – мишки от
мъжки пол, носещи гени за зелен флуоресцентен протеин (GFP) и изогенни
получатели – женски мишки. Кръвни левкоцити и различни видове клетки и тъкани са
изследвани за GFP и такъв е установен, което показва, че произхождат от донора.

Повишено заселване на стволови клетки в травмирани тъкани на мишки.
Всички донори на костен мозък са мъжки мишки, а всички получатели са женски
мишки. Една група след сублетално облъчване получават донорни клетки и се оставят
2 седмици за възстановяване. След това животните леко се травмират с тънка игла,
която се забива в мускулите на задния крак, сърцето и мозъка. Всички животни
получават нормална храна. Във втората група, женски мишки са третирани по същия
начин както първата група, но се хранят с диета, която включва 15% синьо-зелени
водорасли.
Две мишки се убиват преди травмата за да се оценят изходните стойности на мъжките
клетки. Впоследствие мишки се убиват в следните моменти: 1 седмица, 2 седмици, 3
седмици и 4 седмици. Задният крак, сърцето и мозъка се изследват за мъжки клетки.
Получените данни демонстрират, че употребата на синьо-зелени водорасли повишава
скоростта на привличане (набиране) на стволови клетки след травма.

Случаи на възстановяване на тъкани при хора
65-годишен мъж с артрит и увредена имунна система (боледувал от варицела пет
пъти в детството), който имал минали операции на гърба и коляното и претърпял
тежко увреждане на тъканите на челото в резултат на автомобилна катастрофа на 25-годишна възраст, показа възстановяване на тъкани на различни места по тялото
около две седмици след началото на употреба на 1,5 грама АФА на ден. Такова
възстановяване настъпи в мускулите и кожата на челото, долната част на гърба и
дясното коляно.

52-годишна жена с тежка алергия и фибромиалгия се наблюдава в продължение на
четири години, докато консумира 1,5 грама АФА на ден през първите три години, и по-
големи количества през четвъртата година. Наблюдавани са алергията, мускулните
болки, свързани с фибромиалгия, и микроби, свързани с червените кръвни клетки.
Съществува зависимост между опаразитените еритроцити и фибромиалгията. През
четиригодишния период на наблюдения, потреблението на АФА повишава
устойчивостта на жената към храни, от които по-рано е започвала анафилактична
реакция. Употребата на АФА е свързана с увеличаване на неопаразитените
еритроцити, подобряване на доставката на кислород към мускулите и намаляване на
болките в тях. Така се оказва, че АФА стимулира хемопоетичните клетки към
производство на червени кръвни клетки.

Заключение

Терапевтично ефективните дози (около 5 грама на ден) синьо-зелени водорасли
(пресни, течни, замразени или сушени) водят до увеличение на циркулиращите в
кръвообращението стволови клетки при хора и други бозайници най-малко с 200% в
сравнение с контролната група. Субектите може да са здрави, да са претърпели
травматични увреждания или да имат заболявания или физиологични разстройства.
Насочването на стволови клетки към тъканите се подобрява най-малко с 200% в
сравнение с контрола, ако субектите приемат дози от 1 до 5 грама синьо-зелени
водорасли АФА.

(При написването на тази статия е ползван оригиналния документ за патент на САЩ
от 24 май 2005 г.)
Превод: д-р П. Найденов

 

Тур-семинар „Свещените тайни на траките“

сеп. 8, 2012   //   от ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО   //   Скрити публикации  //  0 коментара

Записване за тур Свещените тайни на траките

Био-енергиен Тур-семинар

Свещените тайни на траките„- 1 част

„Тракийският храм в Казанлък, включен в световното културно наследство на ЮНЕСКО“, „Долината на свещените тракийски храмове, „Най-старите и най-добре запазени неолитни жилища в света“, „Женският манастир с лековита вода „Рождество на Пресвета Богородица“, „Удивителният тракийски град Кабиле“, „Култовото светилище на великата богиня – майка Кибела“, „Прочутото мегалитно светилище на Дионис – „Перперек“ (Перперикон)“

ЦЕНА 219 ЛВ./ЧОВЕК

Отвъд науката, отвъд историята, съществува свят, който остава неразкрит за окото на човека, четящ буквите на написаното в книгите и учебниците. Истинските тайни и най-големите съкровища от нашето минало могат да бъдат разкрити само чрез лично преживяване и опитност. Нашите корени по тези земи проникват дълбоко, преди хиляди години, когато на територията на България е процъфтявала древна цивилизация, изпреварила не само своето време, но и сегашното.

Древните хора са познавали устройството на мирозданието, вярвали са в живота след смъртта и са вплели своите познания във всички свои творения и ритуали – храмове, светилища, съдове, култова керамика, предмети и монети. Благодарение на изработените от тях съдове, те са развили търговия на далечни пространства, която е носила заряда на древното познание на хиляди километри. А сега този заряд все още живее в древните храмове и светилища и всеки досег с тях представлява изживяване, носи вдъхновение и ни припомня за силата, която са владели не само нашите предци, но и самите ние.

Присъединете се към нас на това приказно пътешествие отвъд времето и пространството, за да навлезем в дебрите на един свят, стар като време, но мощен като сила и все още актуален като мъдрост.

 

ДЕН 1

 

 

 

06:00ч. – Тръгване от София към Пловдив

 

 

 

 

 

 

08:00ч.-  Присъединяване на пловдивската група

ОПЦИЯ: 09:20ч. – Присъединяване на старозагорската група и в 09:30ч. потегляне към Казанлък

 

 

 

 

 

10:30ч. – Разглеждане на древния „Казанлъшки тракийски храм“ и провеждане на кратка туристическа обиколка през старата част на града.

 

 

 

 

11:30ч. – Разглеждане на историческият музей „Искра“, който е сред най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в България. В трезорната зала ще се насладим на  най-новите златни, сребърни и бронзови находки от тракийските храмове в региона. Те включват уникалния златен Венец на Севт III, неговите шлем и наколенници, цялостна златна и сребърна конска муниция а също така и рядка колекция от монети и други предмети от тракийската епоха.

 

 

 

 

13:00ч. – Обяд

 

 

 

 

14:30ч. – Пътешествие в  „Долината на свещените тракийски храмове“, където ще разгледаме „Голяма Косматка“ и „Оструша“. Ще се уверите сами, че енергетиката на тези места е удивителна. Ще ви покажем как е изменено електромагнитното поле във вътрешността на храмовете и как стрелките на компасите отказват да работят.  Също така, чрез специална ултравиолетова светлина, ще наблюдаваме изключително интересни събития, в някои от помещенията. Опция: „Голяма Арсеналка“, „Хелвеция“, „Шушманец“, „Грифони“ и „Светицата“

 

 

 

18:00ч. – 19:00ч. – Настаняване, вечеря и нощувка в уютен хотел, построен в полите на Стара планина

 

 

ДЕН 2

 

 

 

08:00ч. – Закуска

 

 

 

09:30ч. – Потегляне към Ямбол

10:00ч. – Разглеждане на най-значимият и най-големият тракийски античен град Кабиле.  Това е единственото проучено тракийско селище в България. Също така, ще се потопим в уникалната атмосфера на култовото светилище на Великата богиня – майка Кибела на Зайчи връх, около което впоследствие е възникнал и самият град. Мястото притежава изумителна енергетика и е проучвано чрез сателит и квантов анализатор, от руски научни екипи през 80-те години на миналия век.

 

 

12:00ч. – Кратък отдих и разглеждане на единствения действащ женски манастир  „Рождество на Пресвета Богородица“, който е прочут с лековитото си аязмо. Според легендата, майката на император Константин Велики, Елена, е изпращала хора, които и носели от лечебната вода на кабиленския манастир.

 

 

 

 

13:00ч. – Обяд в ресторант Nostosнай-добрата пицария в България

 

 

 

 

 

 

14:30ч. – Потегляне към град Кърджали
19:30ч. – Настаняване в прекрасен бутиков хотел, който е построен на брега на язовир „Кърджали“

 

 

  

                                                                                                                                            ДЕН 3

 

 

 

08:00ч. – Закуска

 

 

 

10:00ч. – Разглеждане на един от най-значимите историко-археологически комплекси в България „Перперек“ (Перперикон), който е съставен от прочутото мегалитно свелище на Дионис, където е предсказано на Александър Велики, че ще завладее света, свещен град и крепост. Ще ви разкажем за древните ритуали, които са се провеждали на това сакрално място, също така ще усетите уникалната енергийност на обвитият в мистика и загадки скален град. Ако позволят обстоятелствата, ще видим и новооткритата от това лято находка – български „Стоунхендж“ комплекс (кромлех), който е с няколко хиляди години по-древен от английския си еквивалент.

 

 

 

12:30ч. – Обяд в традиционен български  ресторант

 

 

 

 

 

 

14:00ч. – Потегляне към гр. Пловдив

16:00ч. – Оставяне на пловдивската група

 

 

 

 

 

 

 

17:30ч. – Пристигане в гр. София

 

 

 

 

 

Този уникален тур – семинар се осъществява със съдействието на най-голямата организация свързана със здравето в България „Здравословен Живот“ и Център за измерване на електромагнитното поле „Аура Камера“ – България

Забележка: Часовете, посочени в тура  са само ориентировъчни и могат да бъдат променяни, според възможностите на групата и при наличието на форсмажорни обстоятелства. Опциите се реализират срещу допълнително заплащане.

ЦЕНАТА НА ТУР-СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

  1. Транспорт: София – Пловдив – Казанлък – Казанлъшка долина – с. Енина – Кабиле – Ямбол – с. Главатарци – Перперек – Пловдив – София
  2. Нощувка в изключително уютния и автентичен хотел „Пъстървата, с. Енина
  3. Нощувка в бутиковия хотел „Оренда“ на брега на язовир Кърджали
  4. Две закуски
  5. Такси за разглеждане на всички обекти
  6. Изследване на електромагнитното поле на всеки от участниците в тура с последен клас Аура Камера

ОПЦИИ:

  1. Обяд в гр. Ямбол, в ресторант с домашна кухня и изключително вкусна храна – 10 лв./човек
  2. Обяд в ресторант в гр. Казанлък – 10 лв./човек
  3. Обяд в гр. Кърджали – 10 лв./човек
  4. Разглеждане на храмовете „Голяма Арсеналка“, „Хелвеция“, „Шушманец“, „Грифони“ и „Светицата“ – по 3 лв./човек на храм

*Удобството да се ползват предварителните менюта за обяд, се състои във факта, че няма да се налага изчакване на поръчката за цялата група, а ние сме подбрали най-вкусното и атрактивното меню в ресторанта след лична дегустация на място.

Банкова сметка за плащане на таксата:

Банка ОББ
IBAN: BG10UBBS80021082929030
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Спирит Турс ООД
Основание: Тур-семинар 28-30.09.2012

Моля, предварително се свържете с нас, за да се уверите, че има свободни места на телефон 0889 901 660 или по e-mail.

Вижте кратко видео за Перперек (Перперикон):

Страници:12»